Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Kulturstokken - Gran og Lunner

Kulturstokken i Gran og Lunner

Postadresse: Rådhusvegen 39 , 2770 Jaren

Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran

Telefon: 91 78 16 80, 613 38 400

E-post:marta.tuff@gran.kommune.no

Kontaktperson:Kontaktperson: Marta Tuff

Antall produksjoner: 4

  • Alle

Allsangstund våren 2024

Musikk
Allsang med Inger Jorstad og Tone Jordal Tollaas. 

Damekoret HIKK våren 2024

Musikk
Damekoret HIKK er et lystig lite damekor som synger alle slags sanger og trives godt sammen. De øver hver uke på Trintom på  og gleder seg til å komme å synge for dere.

Fortellinger og musikk høsten 2024

Musikk
Stein Buan og Arne Martinussen presenterer litterære tekster i form av korte poengterte fortellinger og folkelige dikt, krydra med gitar- og pianoakkompagnement.
Deres beskrivelse:Vi liker å si at vi holdt kåseri, gjerne på rim, med rytme og melodi til. Vi la vekt på lokal tilknytning og historie i valg av tekst og musikk, og vi hadde gjenkjennelighet som et viktig kriterium for om vi hadde valgt rett musikk.  Radioen har for målgruppen vært særdeles viktig for "musikkinntak" i viktige år, og vi har satt "Høydepunkter fra Ønskekonserten tilpassa Lunner/Gran/Brandbu som arbeidstittel.For at det hver enkelt forestilling skal bli mest mulig vellykka, vil vi variere innhold etter hvor vi er. Musikk av Blyverks-komponistene vil slå rasende godt på LHOS, mens Kirsten Langbo vil passe bedre på Skjervum tenker vi.

I bevegelse høsten 2024

Scenekunst
Prosjektet “I Bevegelse”, er et inkluderende aktivitetstilbud for eldre bosatt på institusjon. Gjennom bevegelse og dans kommer deltakerne i kontakt med kroppen, følelser og vitalitet.Tilbudet passer alle. De ringer en uke før de kommer for å avtale nærmere om brukerne og om praktiske tingØkten gjennomføres i sirkel, og instruktørene leder an i øvelser som varmer opp ulike kroppsdeler som innledning. Ved hjelp av musikk kan minner vekkes, nye oppdagelser gjøres og deltakerne tas med på en opplevelsesreise som følger en rød tråd gjennom økten. Noen eksempler på musikk som benyttes er engelsk vals, orientalske rytmer, klassisk musikk, rock/swing og jazz. Når det er aktuelt brukes også rekvisitter som silkesjal, baller og/eller fallskjermer for å stimulere til kreativitet, utfoldelse og samarbeid. Økten har en fast
oppbygning og struktur, som skaper forutsigbarhet for deltakerne.
Uttrykksform
Tidspunkt
Åpne filter